Kapasite Raporu Ve Sanayi Belgesi Danışmanlığı

Kapasite Raporu Nedir ? Kapasite raporu, bir firmanın yıllık yıllık iş gücü, iş gücünün Sanayi Sicil Belgesi Nedir ? Sanayi sicil belgesi, devletin her alanda üretim yapan sanayicilerin toplam iş gücü, makine ve üretim kapasitesini hesap edebilmesi, hali hazırdaki sanayicinin durumu hakkında istatiski verilerin hesap edilebilmesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüklerince verilen bir belgedir. 6948 sayılı yasa gereği üretim yapan her sanayicinin üretime başlayıp kapasite raporunda belirtilen üretime başlama tarihinden 2 ay içerisinde sanayi sicil belgesi alması zorunludur. Aksi takdirde işletmlere sanayi sicil belgesini alsalar dahi idari para cezası uygulanmaktadır. Sanayi sicil belgesinin çıkarılmasında devlete herhangi bir harç ödemesi yapılmamakta olup ayrıca sanayi sicil belgesinin alınabilmesi için kapasite raporunun olmazsa olmaz olduğunu hatırlatmakta fayda görmekteyiz.dayalı olduğu makine teçhizatı ve çalışan sayısı, yıllık üretimde kullanılan malzemelerin çeşidi ve miktarını özetleyen TOBB üyesi odalar tarafından verilen bir belgedir. Kapasite raporunun geçerliliği alınanan odaya göre değişmekle birlikte 2 veya 3 yıldır. Bu sürenin sonunda üretim kapasitesinde bir değişiklik olmasa da yenilenmesi gerekmektedir. Makinalar vasıtasıyla üretim yapan hemen hemen her sektördeki firma için kapasite raporu çıkarılabilir. Kapasite raporu işletmenin bağlı bulunduğu ticaret odasından alınabilmektedir. 1-10 arası çalışana sahip işletmeler üyesi olması durumunda İTO’dan, 10 kişinin üzerindeki işletmeler ise yine üye olma şartıyla İSO’dan kapasite raporu çıkarabilirler. İSO’dan çıkarılacak kapasite raporunun harç ödemesinin İTO’dan çıkarılacak bir kapasite rapor harcından 3 kat daha fazla olduğunu hatırlatmakta fayda görmekteyiz .

Eğitim Danışmanımız İle İletişime Geçebilirsiniz