İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmeti

İş Sağlığı ve Güvenliği Birimiİş sağlığı ve güvenliği süreçleri, tüm işletmeler ve çalışanları için, hayati düzeyde önemli bir alanı ifade etmektedir.

Ülkemiz ve tüm işletmeler için bu kadar kritik öneme sahip, hatta toplum barışı üzerinde dahi önemli düzeyde etkili olan iş sağlığı ve güvenliği standartlarının hayata geçirilebilmesinin ön koşulu; ancak konusunda ehil, profesyonel, etik ve somut katma değer sağlayabilecek yetkinlikteki OSGB’ ler ile birlikte çalışabilmektir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ve uygulamalarının, ülkemiz ve işletmelerimiz için oldukça yeni bir alan olması, sektörün henüz yeterli olgunluğa ulaşmamış olması sebebiyle; henüz konusunda yetkin olmayan, amatör hatta etik dışı (yanıltıcı / zararlı) diyebileceğimiz OSGB adedi tahmin edilenin de çok üzerindedir.

Telafisi olmayan zararlardan uzak durmak, İSG standartları ile beraber rerkabet gücünü arttırmak isteyen işletmeler, aynı zamanda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, 

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Sağlanan işletmeler;

 • Etkili bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemine sahip olurlar.
 • İş sağlığı ve güvenliği standartlarını yükseltirler.
 • Etkin bir iş sağlığı ve güvenliği kültürüne sahip olurlar.
 • Çalışan memnuniyet düzeyini yükseltirler.
 • Çalışan sirkülasyon hızını (turn over) azaltır, personel bağlılık düzeylerini yükseltirler.
 • Verimli ve etkili bir çalışma ortamına sahip olurlar.
 • Yasal yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmenin rahatlığına sahip olurlar.
 • Hukuki, maddi ve manevi risklerini önemli düzeyde azaltırlar.
 • Cezai müeyyidelerden, maddi zararlardan uzaklaşırlar.
 • Marka değerlerini yükseltirler.
 • Bir bütün olarak rekabet güçlerini yükseltirler.

İSG hizmetleri ile mutlu ve ilham verici bir iş ortamı yaratmak için hemen Rota Global Akademi ile iletişime geçin!

OSGB Yönetmeliği

Bilinen adıyla OSGB yönetmeliği, asıl adıyla “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği” işverenlerin ve OSGB’lerin görev ve sorumluluk kapsamlarını belirleyen bir yönetmeliktir.

OSGB yönetmeliği hakkında detaylı bilgi almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz!Eğitim Danışmanımız İle İletişime Geçebilirsiniz