Zorunlu Mesleki Eğitimler

Zorunlu Mesleki Eğitim, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun’unun 17’inci maddesine göre işveren “Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde çalışanlarının mesleki eğitim almasını sağlamalıdır. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı 4 Nisan 2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilerek 6645 sayılı kanun numarası ile yasalaştı ve mesleki eğitim belgesi zorunlu hale getirildi.

Eğitimin Adı;
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Mesleki Eğitim

Eğitim Sertifikası;
Eğitimin sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara anlaşmalı olduğumuz Üniversite
tarafından e-devlet sistemi üzerinden görülebilecek eğitim sertifikası verilecektir.
Meslek Elemanı Tanımı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde yapacağı işe özel bilgi ve becerisine sahip kişidir.
Giriş Koşulları
Okuryazar olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak
Eğitim Süresi
Eğitim sınav dahil olmak üzere 40 saat olacaktır.

TEHLİKELİ ve ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE MESLEKİ EĞİTİM
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler alanında kurs açıp, kursunu sonunda başarılı olanlara Üniversite onaylısertifikaları verilmektedir.
6331 sayılı iş güvenliği kanunun 17. Maddesi üçüncü (3) bendine göre; “Mesleki eğitim alma
zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki
eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz.’’  17. maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine
getirmeyen işverene, her bir aykırılık için çalışan başına ayrı ayrı beş yüz kırk yedi (547) Türk
Lirası ceza kesilmektedir.

Eğitim Danışmanımız İle İletişime Geçebilirsiniz