Yangın Eğitici Eğitimi

Alt kısımda belirtilen kanun ve yönetmelikler baz alınarak mevzuata uygun şekilde işletmelerde çalışan tüm personelin zorunlu alması gereken 1 günlük “Temel Yangın Eğitimi” verebilecek, yangın müdahale planı yapabilecek ve uygulayacak, yangın önleme, söndürme ve kurtarma tekniklerini çalışanlara

1. / 2. / 3. SEVİYE YANGIN EĞİTİCİ EĞİTİMLERİ ( ÜNİVERSİTE ONAYLI SERTİFİKA PROGRAMI)
Yangın Eğitmenliği Eğitiminin Amacı;
Alt kısımda belirtilen kanun ve yönetmelikler baz alınarak mevzuata uygun şekilde işletmelerde çalışan
tüm personelin zorunlu alması gereken 1 günlük “Temel Yangın Eğitimi” verebilecek, yangın müdahale
planı yapabilecek ve uygulayacak, yangın önleme, söndürme ve kurtarma tekniklerini çalışanlara
öğretip deneyim kazandırabilecek, yangın söndürme araç ve gereçlerini tanıtıp kullanmasını
öğretebilecek, Tahliye esaslarını ve planlamasını yapabilecek ve yaptırabilecek, Acil Durum Müdahale
ekiplerinin koordinasyonun sağlanması ve ekiplerin görev ve çalışma şekillerini ayrı ayrı her ekip için
eğitim programı hazırlayabilecek ve ekiplerin yıllık tatbikatlarını yaptırabilecek Yangın eğitmeni
yetiştirmektir.
Yangın Eğitici Eğitiminin Yasal Dayanağı;
* 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.
* 2009 tarihli Binaların Yangınlardan Korunması Hakkındaki Yönetmelik.
* 2013 tarihli İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmelik.
* 2013 tarihli Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği.
Yangın Eğitmenliği Eğitiminin Hedef Kitlesi;
Özel sektörde veya kamu kurumlarında en az 1 yıl tecrübesi olan ve aşağıdaki şartlardan herhangi
birini taşıyan kişiler başvurabilir.En az lise mezunu olup, özel veya kamu kuruluşlarında eğitim
bölümlerinde çalışanlar,
Üniversitelerin ön lisans (İş sağlığı ve iş güvenliği, sivil savunma, insan kaynakları ve itfaiyecilik
bölümü) programında okuyan ya da mezun olanlar,
Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde görev yapan A, B ve C sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanları,
Özel Eğitim Merkezlerinde Eğitici olarak çalışanlar,
İSG Uzman adayları,
Bağımsız veya kuruma bağlı eğitim veren eğiticiler,
Eğitimci olmak isteyen veya yeni meslek edinmek isteyen En az Üniversite ön lisans Mezunları,
Özel Firmalarda veya Kamu Kuruluşlarında görev yapan İSG uzmanları.
(1. Seviye Yangın Eğitici Eğitimini Tamamlayan Kursiyer, 2. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi
Almaya Hak Kazanmaktadır.)
Eğitim Sonrası Bireysel Kazanımlar;
1. Seviye yangın eğitici eğitimi almış her birey;
Yanma ve yangını bilir,
Yanma ve yangının tarifini bilir,
Yangına sebep olan faktörleri bilir,
Yangının tanımını ve yangın türlerini bilir,

Isı ve dumanın yayılma hızı ve tehlikelerini analiz edebilir,
Yangın yerindeki tehlikeleri bilir,
Söndürme maddelerini bilir,
Yangın söndürme cihazlarını tanır ve kullanır,
Kişisel koruyucu ekipmanları tanır ve kullanır,
Temiz hava solunum cihazını kullanır,
Yangın dolaplarını ve itfaiye hortumlarını kullanır,
Katı, sıvı, gaz yangınlarını söndürebilir,
Başlangıç aşamasındaki yangınları söndürebilir,
Yangın türüne göre uygun olan söndürme maddelerini bilir,
Yangın söndürmede gerekli olan araç ve malzemeleri bilir,
Temel yangın eğitimi için program hazırlar,
Temel yangın eğitimi için gerekli malzemeleri hazırlar,
Eğitim ortamında güvenlik önlemlerini alır,
Eğitim sonrası değerlendirme yapar ve kayıtları tutar,
Temel yangın eğitimi verebilir ve Tahliye tatbikatları yapar,
Fabrika veya iş yerlerinde tüm personele temel yangın eğitimi verebilir.
Binaların yangınlardan korunması hakkındaki yönetmelik gereği yılda 1 kez zorunlu olan genel yangın
eğitimi verebilir,
Binaların yangınlardan korunması hakkındaki yönetmelik gereği yapılması gereken acil eylem
planlarını oluşturur,
6331 sayılı kanunda geçen yangınla mücadele eğitimini verebilir,
Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik gereği oluşturulan acil eylem planlarındaki
yangınla mücadele ekibine eğitim verebilir,
Yangın risk analizi yapabilir,
Eğitim sonrası katılım belgesi verebilir.
Eğitim Sonrası Kurumsal Kazanımlar;
1. Seviye yangın eğitici eğitimi almış her birey kurumuna;

Kurum içerisinde, basit tedbirsizlik sonucu meydana gelebilecek yangınların önlenmesini,
Yangın çıkmaması için mücadele edilmesini,
Başlangıç halinde meydana gelen yangın olaylarında can ve mal kaybını en aza indirilmesini,
İşletme veya kurumların prestijinin korunmasını,
Verim ve kalitenin artmasını,
Personelin öz güveninin artırılmasını,
Yetişkinlere doğru ve etkili eğitim vermenin başarısını sağlayacaktır.
2. Seviye Yangın Eğitiminin Amacı;
Güncel gelişmeler ışığında akademik kaynaklı bilgilerle katılımcıların yangın ve yangın güvenliği ile
ilgili daha özel konular hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak,
Yangın güvenliğinin İş Sağlığı ve Güvenliğinin çok önemli bir unsuru olduğunu ortaya koymak,
Katılımcıların işletmedeki özel yangın risklerinin neler olduğunu bilerek yangın güvenlik önlemleri
konusunda daha bilinçli olmasını sağlamak,
Katılımcıların aldıkları eğitim sonunda işletme, kurum ve kuruluşlarda çalışan personelleri
bilgilendirmeleri ve böylece işletmelerde çıkabilecek farklı türdeki yangınların azaltılması ve işletme
itibarının korunması amaçlanmaktadır.
2. Seviye Yangın Eğitici Eğitiminin 1. Seviyeden Farkı Nelerdir?
Katılımcıların daha önce aldıkları 1.seviye eğitiminin üzerine yeni ve farklı riskleri içeren konular
hakkında bilgilenmesini hedeflemektedir.
Kursiyerlerin yangın bilgisi ve güvenliği alanında kapasitesini daha da arttırmaktadır.
Yangın güvenliğinde, yangın risk analizi ve alınması gereken tedbirlerin önemini ortaya koymaktadır.
Eğitim Sonrası Kazanımlar;
2. Seviye yangın eğitici eğitimi almış her birey;
Özel yangınlar ve yangın riskleri konusunda bilgi sahibi olur.
İşlemelerde risk analizi yapabilir.
Elektrik yangınlarının nasıl meydana geldiğini ve güvenlik önlemlerini bilir.
Tehlikeli kimyasalların kullanımı ve depolanması ile ilgili genel güvenlik önlemlerini bilir.
Yanabilen metal yangınlarının yanma kimyasını bilir.
Yanabilen metal yangınlarına nasıl müdahale edileceğini ve güvenlik önlemlerini bilir.
Patlama kimyasını bilir.
Patlayıcı ortamın ne olduğunu ve hangi tür işletmelerde patlama olasılığı olabileceğini bilir.

Basınçlı kaplarla ilgili alınması gereken genel güvenlik tedbirlerini bilir.
Yangın güvenliği ile ilgili genel yasal mevzuatları yorumlayarak alınması gerekli yangın güvenlik
tedbirlerini bilir.
Yanıcı ve parlayıcı madde depolanan alanlarda alınması gerekli tedbirler hakkında bilgi sahibi olur.
Yangın ve acil durumlarla ilgili işletme, kurum veya kuruluşların hangi eğitimleri alması gerektiği
konusunda bilgi sahibi olur.
İtfaiyeci Kişisel Koruyucu Donanımlarının neler olduğunu bilir.
Yangına yaklaşım kıyafetinin hangi lif karışımlarından oluştuğunu, kullanımını, temizliğini, bakımını ve
işletmeye göre farklı kıyafet seçilmesinin önemli olduğunu bilir.
Açık Devre Temiz Hava Solunum Cihazının özelliklerini, kullanımını, bakımını ve temizliğini bilir.
Kapalı Devre Temiz Hava Solunum Cihazının özelliklerini, kullanımını, bakımını ve temizliğini bilir.
Yangın alarm ve ihbar sistemlerinin türlerini, çalışma mekanizmasını ve temel ve gelişmiş bileşenlerini
bilir.
İşletmenin tehlike sınıfına, yangın yüküne ve özel bir takım yangın risklerine göre nasıl ve hangi tür bir
alarm ve ihbar sistemine sahip olması gerektiğini bilir.
Otomatik söndürme sistemlerini ve hangi tür söndürücü maddeler kullanıldığını bilir.
Eğitimde Yer Alan Ana Konu Başlıkları;
ELEKTRİKSEL YANGINLAR
Elektriğin tanımı
Gerilim ve akım kavramları
Elektrikle ilgili diğer kavramlar
Elektrik tehlikeleri
Elektriksel yangınların nedenleri
Elektriksel yangınların söndürülme yöntemleri
Elektriksel yangınlara karşı alınması gereken tedbirler
YANABİLEN METAL YANGINLARI
Endüstride en çok kullanılan yanabilen metaller
Yanabilen metallerin çeşitleri
Yanabilen metallerin genel yanma kimyası

Sanayide kullanılan önemli yanabilen metaller (magnezyum, titanyum, alüminyum, potasyum, sodyum,
kalsiyum, zirkonyum)
Yanabilen metallerin kullanıldığı sektörlerde yangın güvenlik önlemleri
Yanabilen metal yangınlarının söndürülme yöntemleri
PARLAYICI VE PATLAYICI ORTAMLARDA YANGIN RİSKİ VE KORUNMA YÖNTEMLERİ
Parlama ve patlama ile ilgili genel mevzuatlar
Patlayıcı ortamların türleri
Patlama tehlikesi olan iş kolları
Patlama pentagonu
Patlama çeşitleri
Mekanik/fiziksel patlama
Gaz ve yanıcı buhar patlamaları
Yanıcı toz patlamaları
Patlayıcı maddeler
Patlamanın bina ve canlılar üzerindeki olumsuz etkileri
Patlamaya karşı alınması gereken genel güvenlik tedbirleri
İŞYERLERİ İÇİN GENEL YANGIN GÜVENLİK TEDBİRLERİ
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde alınması gereken genel yangın
güvenlik önlemleri
Tehlikeli kimyasal maddelerle ilgili genel yangın güvenlik önlemleri
Yanıcı ve parlayıcı madde depolarında alınması gereken genel yangın güvenlik önlemleri
Basınçlı kap ve tanklarla ilgili alınması gereken genel yangın güvenlik önlemleri
Elektrikle ilgili alınması gereken genel yangın güvenlik önlemleri
Yangın ve acil durumlarla ilgili alınması gereken eğitimler
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
Yangına yaklaşım kıyafeti
Yangına yaklaşım kıyafetinde kullanılan lif çeşitleri
Yangına yaklaşım kıyafetinin yanma, erime, tutuşma dereceleri

Yangına yaklaşım kıyafetinin koruyucu katmanları
Yangına yaklaşım kıyafetinin bakım ve temizliği
Kask (Baret)
Çizme
Eldiven
Koruyucu başlık (Anti-flash)
Alüminize kıyafet
Gaz maskeleri
KİŞİSEL KORUYUCU TEMİZ HAVA SOLUNUM CİHAZLARI
Temiz Hava Solunum Cihazlarının çeşitleri
Kapalı devre sistemi ile çalışan solunum cihazı
Açık devre sistemi ile çalışan solunum cihazı
Açık devreli sistemin parçaları ve özellikleri
Açık devreli sistemin hava hesaplamaları
Temiz hava solunum cihazının bakım ve temizliği
Temiz hava solunum cihazını kuşanma ve çıkarma yöntemleri
YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMLERİ
Genel yasal mevzuat ve standartlar
Yangın algılamada kullanılan sistemler
Yangın algılama üniteleri
Yangın değerlendirme ünitesi
Yangın çıkış üniteleri
OTOMATİK SÖNDÜRME SİSTEMLERİ
Sprinkler sistem ve çalışma prensibi
Sprinkler çeşitleri
Su püskürtmeli yangın söndürme sistemleri
Köpüklü sabit söndürme sistemleri

Kuru kimyasal tozlu sabit söndürme sistemleri
Karbondioksitli sabit söndürme sistemleri
Diğer gazlı (FM-200, Argon, Novec 1230 gibi) sabit söndürme sistemleri ve kullanım alanları
3. Seviye Yangın Eğitiminin Amacı;
Ülkemizin binaların yangınla ilgili tedbirlerini içeren en önemli mevzuatı olan Binaların Yangından
Korunması Hakkında Yönetmeliği ayrıntılı olarak ele almak. Yönetmeliğin çeşitli faaliyet kollarına
göre teorik ve uygulama şekilleri hakkında detaylı bilgiler vermek. Yasal mevzuatların ve güncel
gelişmelerin yangınla ilgili ne gibi güvenlik tedbirleri gerektiğini bilerek bulundukları işletmede Yangın
Risk Analizi yapmalarını sağlamak. Herhangi bir binaya itfaiye uygunluk raporu alınabilmesi için
nelerin gerekli olduğu, nasıl bir prosedür izlenmesi gerektiği hakkında kursiyerlere süreç ile ilgili bilgiler
vermek. Söz konusu yönetmeliğin ulusal ve uluslararası yangınla ilgili diğer yönetmeliklerle
karşılaştırmasını yapmak. Kursiyerlerin bulundukları iş yerlerinde Binaların Yangından Korunması
Hakkında Yönetmeli’ğe uygun yangın tedbirleri almalarını sağlayarak, denetimlere hazır hale
gelmelerini sağlamak.
Eğitimde Yer Alan Konular;
o Binaların Kullanım ve Tehlike Sınıfları
o Binaların Bölümleri ve Tesislerine İlişkin Genel Düzenlemeler
o Binalarda Kaçış Yolları, Kaçış Kapıları ve Kaçış Merdivenleri ile İlgili Düzenlemeler
o Binaların Yangın Güvenliği İle İlgili Elektrik Tesisatı ve Düzenlemeleri
o Binaların Duman Kontrol Sistemleri
o Binaların Yangın Söndürme Sistemleri
o Binalarda Tehlikeli Madde Kullanılması, Depolanması ve İşlenmesi Hakkında Düzenlemeler
o Mevcut Binalar Hakkında Uygulanacak Hükümler
o Tarihi Binalar Hakkında Uygulanacak Hükümler
Eğitim Sonrası Kazanımlar;
3. Seviye yangın eğitici eğitimi almış her birey;
o Yangın güvenliği ile ilgili genel mevzuatı bilir ve buna uygun Yangın Risk Analizi
o Talepler doğrultusunda işyeri ve binalara Yangın Danışmanı olarak hizmet verebilir.
o Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin uygulaması ile ilgili prosedürü bilir.
o Kaçış yolları ve kaçış mesafeleri (tek yön ve çift yön kaçış mesafeleri) ile ilgili farklı binalarda nasıl
uygulamalar yapılacağını bilir.
o Yangın merdiveninin hangi binalarda hangi koşullarda olması gerektiğini bilir.
o Binaların kazan dairesi, otopark, asansör dairesi, mutfak, yakıt depoları vb. bölümlerinde ne gibi özel
yangın güvenlik tedbirleri alınması gerektiğini bilir.
o Acil durum aydınlatma, acil durum yönlendirme, alarm korna butonu, yangın algılama sistemi, acil
anons sistemi gibi yangın güvenlik önlemlerinin hangi binalarda alınması gerekli temel yangın güvenlik
tedbirlerinden olması gerektiğini bilir.

o Sprinkler sistemin hangi binalarda istendiğini bilir.
3. Seviye Yangın Eğitici Eğitiminin Farkları Nelerdir?
o Katılımcıların yangın risk analizi yapmalarını hedeflemektedir.
o Hangi faaliyet konusuna ve bina şekline göre ne gibi yangın güvenlik tedbirleri gerektiği, bu tür
önlemleri almanın mantığının ne olduğu katılımcılara anlatılacaktır.
o İşyerinin yangın güvenliğinin proje aşamasından itibaren başladığı, inşaat ve işletme aşamasında da
devam ettiğinin bilinmesi sağlanmaktadır.
3. Seviye Yangın Eğitici Eğitiminin Yasal Dayanağı;
o İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
o Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
o İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
o İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
o Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
o İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
o Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması hakkında Yönetmelik
o İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
Portatif yangın söndürme cihazlarının özelliklerini ve nerelerde hangi cihazların kullanılması gerektiğini
bilir.
o İşletmelerdeki acil durum ekiplerinin hangileri olduğu, görevlerinin neler olduğunu bilir.
o Yangın su deposu ve pompa sistemi ile ilgili hesaplamaları bilir.
o Yönetmelikler açısından tehlikeli maddelerin türlerini bilir ve hangi çeşit tehlikeli maddenin hangi
koşullarda, ne kadar miktarda depolanması ve üretilmesi gerektiğini bilir.
o Mevcut bina tanımını bilerek, buna uygun yangın güvenlik tedbirlerinin neleri içerdiğini bilir.
o İtfaiyenin, belediyenin, bakanlıların vb. denetimleri sırasında karşılaşılan sorunların neler olduğunu,
yangın yönetmeliğinin bu denetimlerde nasıl uygulandığını ve çözüm yollarını bilir.
o Yangın söndürme sistemlerinin ve cihazlarının farklı binalardaki uygulamalarını bilir.
o Tarihi binalarda yangın yönetmeliğinin nasıl uygulandığını bilir.

Eğitim Danışmanımız İle İletişime Geçebilirsiniz