Temel İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimleri

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 25426 sayılı Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında tüm işverenler çalışanlarına sertifikalı iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdirmek zorundadır. Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitim verilmesi, önlem alma süreçlerinin en önemli parçalarından birini oluşturmaktadır. 6331 sayılı Kanunun 17. maddesine göre, işveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlamakla yükümlüdür. Tüm akademik ve idari personeli kapsayacak olan eğitim sağlama sorumluluğu çerçevesinde uygulanacaktır. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilecektir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenecek, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanacaktır.

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim

Zorunlı İSG Eğitimidir. Temel İş Sağlığı| Ve Güvenliği Eğitim Her firmanın sektörüne göre bu eğitimleri alması gerekir, gerekebilir. Şirketinizde bu eğitimleri nasıl alacaksınız bilgisi olan kişi yoksa İSG Danışmanlık hizmetimizi alabilirsiniz. Temel isg eğitimi kurumumuzca yetkili olarak verilmektedir.

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi – AMAÇ ;

  • İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili temel kavramlar konusunda farkındalık oluşturur.
  • İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili mevzuatı tanır.
  • Mesleki hastalıklar ve ilk yardım konusunda bilinçlendirir.
  • İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili teknik konularda bilgilendirir. 

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNİN TANIMI

  • Çalışanların sağlıklı ve güvenli çalışmalarını sağlamak üzere alınması gereken tedbirler dizisidir. Bir diğer tanımı ile de ;
  • İşyerlerinde işin yürütümü sırasında , çeşitli sebeplerden kaynaklanan , işçi sağlığına ve güvenliğine zarar verebilecek her türlü şartlardan korunmak korunmak amacı ile yapılan sistemli , bilimsel ve tedbirli çalışmalardır.

Eğitim Danışmanımız İle İletişime Geçebilirsiniz