Temel İlkyardım Eğitimi

İlkyardım, herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamaları ifade etmektedir.

Tüm işyerleri için yasa gereği zorunlu hale getirilmiş olan, ilk yardım eğitim sertifikasına sahip personel bulundurma yükümlülüğü tehlike sınıflarına göre en az aşağıdaki oranlarda belirlenmiştir.

Çok tehlikeli sınıfına dahil iş yerlerinde her 10 kişide en az 1 kişi.

Tehlikeli sınıfına dahil iş yerlerinde 15 kişide en az 1 kişi.

Az tehlikeli sınıfına dahil iş yerlerinde ise 20 kişide en az 1 kişi.

Sağlık Bakanlığı onaylı ilk yardım eğitim sertifikasına sahip olmak zorundadır.

ilk yardım eğitim programları, İlk Yardım Eğitim Merkezi veya uygun görülen ve mevzuata uygun farklı bir lokasyonda ( örneğin işyeri ) uygulanabilmektedir.

Neden İlk Yardım Sertifikası Alınmalı?

29.07.2015 tarih, 29429 sayılı resmi gazete’de yayınlanmış olan İlk Yardım Yönetmeliği gereği tüm işyerleri, yönetmelikte belirtilen oranlarda ilk yardım sertifikasına sahip personel çalıştırmakla yükümüdür.

İş yerlerinde meydana gelebilecek sağlık sorunlarında, ilk müdahale hayat kurtarıcı rol oynamaktadır. Ölüm ve kalıcı sakatlık riski, konusunda uzman ve yeter sayıda ilk yardım sertifikası sahibi personel sayesinde ilk müdahale ile önemli ölçüde azaltılabilmektedir.

İlk yardım eğitimi ve ilk yardım sertifikası, yalnızca işyerlerinde değil, ev içerisi dahil hayatın her alanında ihtiyaç duyabileceğimiz ve hayat kurtarıcı bir yardımcıdır.

Doğru ilk yardım eğitimi almış ve Sağlık Bakanlığı onaylı ilk yardım sertifikasına sahip olan kişiler, hem evde yaşanabilecek sağlık sorunlarında, hem işyerinde yaşanabilecek sağlık sorularında, hem de diğer alanlarda ihtiyacı olan kimselere ilk sağlık müdahalesinde bulunarak, aile bireyleri, yakınları, iş arkadaşları ve çevresindekiler için hayat kurtarıcı olabilirler.

Eğitim Danışmanımız İle İletişime Geçebilirsiniz