Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitimi

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hakkında yayımlanan tebliğ ;
a) Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmelerini,

b) Miktarına bakılmaksızın ADR Bölüm 1.1.3.6.3’te yer alan tablodaki taşıma kategorisi sıfır olan tehlikeli maddelerle iştigal eden ve tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan, gönderen, paketleyen, yükleyen ve dolduran olarak faaliyette bulunan işletmeleri,

c) İşletmeler tarafından istihdam edilecek veya danışmanlık hizmeti alınacak Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarını ( TMGD‘leri ),

ç) Tehlikeli madde taşımacılığında görev alacak Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarına ( TMGD )’lere yönelik eğitim verecek kuruluşlar ile yapılacak eğitim ve sınavları kapsar.

Eğitim Danışmanımız İle İletişime Geçebilirsiniz