Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlama

Çalışanlar iş yerinde gerçekleşecek bir patlama sonucunda tehlikeli durumlarla karşı karşıya kalabilir. Patlamadan Korunma Dokümanı, bütün işverenler için zorunlu tutulan belgelerden biridir. Bu tür bir belgeyi hazırlama yükümlülüğü 29/12/2012 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’nde belirtilmiştir.

Patlamadan Korunma Dokümanı, yanıcı maddelerin depolandığı veya kullanıldığı çoğu işyerinde bulunmalıdır. Örneğin: Yanıcı sıvıların bulunduğu ya da işlem sırasında yanıcı tozların üretildiği fabrikalar için geçerlidir.

Yanıcı madde: Özelliklerinden veya kullanım şeklinden dolayı alev alma potansiyeli olan herhangi bir maddedir.

Patlamadan Korunma Dokümanı ile İlgili Bilinmesi Gerekenler

  • Patlamadan Korunma Dokümanı, işverenin yasal yükümlülüğüdür.
  • Patlamadan Korunma Dokümanı, eksiksiz olmalıdır ve periyodik olarak güncellenmelidir.
  • Patlamadan Korunma Dokümanı, yalnızca patlamadan korunmaya dair bir yönerge değildir aynı zamanda patlayıcı atmosfer oluşumunun nedenlerini de tespit eder.

Patlayıcı atmosfer: Ortamda alev alma potansiyeli olan bir gaz, toz veya buhar birikmesidir.

Patlamadan Korunma Dokümanı Yönetmelikleri

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

Rota Global Akademi tarafından hazırlanan Patlamadan Korunma Dokümanı, konuyla ilgili tüm mevzuatlara uygun bir içeriğe sahiptir.

Eğitim Danışmanımız İle İletişime Geçebilirsiniz