İSKELE SÜPERVİZÖR EĞİTİMİ

Bilindiği üzere ülkemizde iş kazalarının en yoğun yaşandığı yapı sektöründe yüksekten düşme kazaları ilk başta gelmektedir. Geçici yapı şeklinde inşa edilen iskelelerde yapılan çalışmaların denetiminin sistematik şekilde sağlanması, denetmenlik yapılarak proaktif önlemlerle kazaların sıfıra indirilmesi hedeflenmelidir. Yaşamın sürekliliği, iş gücü kaybının en aza indirilmesi, cezai ve maddi tazminat kayıplarının engellenmesi adına adayların eğitimi ve belgelendirilmesi.

Eğitimin Kapsamı;

-İskelelerle ilgili, EN Avrupa ve TS Türk standartlarının açıklanması

-Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuatları

-İskelenin statik yapısı, bileşenleri, tipleri, parça ve kullanışları, üzerindeki yüklerin özellikleri

-İskele Süpervizörü Sorumlulukları

-İskele ve çalışan kontrolü, denetimi ve kontrol listeleri oluşturulması

-Çalışma Mevzuatı, İş Güvenliğinin kanıtlanabilmesi, personel kontrolü, iş başı konuşmaları

Eğitim Danışmanımız İle İletişime Geçebilirsiniz