İlkyardım Eğitici Eğitimleri

İlk yardım yönetmeliği kapsamında, ilk yardım eğitmeni ihtiyacını karşılamayı amaçlayan bir programdır. Eğitim konularının temel içeriği, ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda Bakanlık tarafından belirlenir. Konu ile ilgili ilk yardım kısmından ulaşabilirsiniz, Kimler ilkyardım Eğiticisi olabilir sorunun cevabı aşağıdaki sekmede detaylıca bulabilirsiniz.

Bilindiği gibi İlkyardım Yönetmeliği gereği sadece Sağlık Personeli sıfatı taşıyanlar İlkyardım Eğitmeni olabilmektedir. Sizlerde Bakanlığın belirlediği Sağlık Çalışanı iseniz; İlkyardım Eğitici Eğitimi Programlarına katılabilir ve Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı “İlkyardım Eğitmeni” Sertifikası alabilirsiniz.

Kimler İlkyardım Eğitimci Eğitimine Katılabilir?

Tıp Doktorları, Diş Hekimleri, Eczacılar, Biyologlar, Diş Teknikerleri, Hemşireler, Veteriner Hekimler, Sağlık Memurları, Paramedikler, ATT, Tıbbi Teknologlar, Odyolog, Sosyal Hizmet Uzmanı, Emekli Sağlık Çalışanları, Laborantlar, Ebeler, Tıbbi Sekreterler ve Sağlık Eğitimcileri katılabilirler.

Eğitim sonunda Bakanlığın açtığı sınavdan başarılı olanlara verilen İlkyardım Eğitmeni Sertifikası ile

Sürücü Kurslarında İlkyardım Eğitmeni olabilirsiniz. (Ön lisans ve lisans mezunları için geçerlidir.)

İlk yardım Eğitim Merkezi açabilirsiniz.

Eğitim Merkezlerinde ilkyardım eğitmenliği yapabilirsiniz.

İçeriğini siz belirleyerek, tekniğine uygun, her türlü seminer, sunum gerçekleştirebilirsiniz.

Büyük gruplara sunum yapabilirsiniz.

Kurs İçeriği ve Gerekli Bilgiler:

Standart İlkyardım Eğitimi

Genel İlkyardım Eğitimi

Hasta / Yaralının ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi

Temel Yaşam Desteği

Kanamalar ve Şok

Yaralanmalar

Yanık

Donma

Sıcak Çarpmaları

Kırık, Çıkık ve Burkulma

Bilinç Bozuklukları

Zehirlenme

Hayvan Isırmaları

Göz, Kulak ve Buruna Yabancı Cisim Kaçması

Boğulmalar

Hasta Taşıma Teknikleri

Kazazedeyi Araçtan Çıkarma

Eğitim Becerileri Eğitimi

İletişim Becerisi

Yetişkin Eğitimi

Olumlu Eğitim Atmosferi Yaratma

Eğitim Araçları

Eğitim Teknikleri

Yetiştiricilik

Eğitim Değerlendirme Araçları

Örnek Ders Programı

Tıp Doktorları için;

Eğitim Becerileri Eğitimi: 3 gün

Toplam Süre: 5 gün

Diğer Sağlık Personeli için;

Standart İlkyardım Eğitimi: 5 gün [40 saat] İlkyardım Eğitimci Eğitimi: 3 gün

Toplam Süre: 8 gün

Kurs Saatleri: Her gün 09:00 – 18:00

(Grubun isteğine göre programın başlangıç ve bitiş saatleri değiştirilebilir.)

 

Kurslara katılım zorunludur!

Eğitim Danışmanımız İle İletişime Geçebilirsiniz