Hijyen ve Sanitasyon Eğitimi

Hijyen Belgesi Eğitimi : 24/04/1930 tarihinde yayınlanan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 127. Maddesine dayanılarak hazırlanan Hijyen eğitim yönetmeliği 5 TEMMUZ 2013 tarihinde yürürlüğe girdi.

Hijyen Nedir?
Her iş kolunun özelliğine göre çalışanın kendisinin ve halkın sağlığını tehlikeye sokmayacak biçimde
hizmet vermesini sağlamak amacıyla yapılacak uygulamaların ve alınan temizlik önlemlerinin
bütünüdür.
Hijyen Eğitimin Amacı Nedir?
Gıda üretim ve perakende iş yerlerinde, insani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suları üreten iş
yerlerinde ve insan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği iş yerlerinde
çalışanlara yönelik hijyen eğitimi programlarının planlanmasına, eğitimlerin verilmesine, iş yeri
sahibinin, işletenlerin ve çalışanların bu konudaki sorumluluklarına, bu iş yerlerinde çalışmaya engel
bulaşıcı hastalıkların ve cilt hastalıklarının belirlenmesine ve bu hastalıkların iyileşme halini korumaktır.

Hijyen Eğitimi Hangi İş Kollarını Kapsamaktadır?
· Gıda üretim ve perakende iş yerleri
· İnsani tüketim amaçlı sular
· Doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerleri
· Kaplıcalar
· Hamamlar
· Saunalar
· Berberler
· Kuaförler
· Dövme yapan yerler
· Pirsing yapılan yerler
· Masaj ve güzellik salonları
· Otel
· Motel
· Pansiyon ve Misafirhane gibi yerler.
Ekmek, Ekmek Çeşitleri, Diğer Ekmek Çeşitleri Ve Sade Pide Üreten İşyerlerine De 1 Ocak 2017
Tarihi İtibariyle Kayıtlı Gıda İşletmesi Olma Zorunluluğu Getirildi.
Okul Kantincilerinde De Hijyen Eğitimi Verilmekte Yada Verilmelidir. Kantinlerde Özel Hijyen Eğitimi
Kapsamındadır.
Belirlenen İş Kollarında Hijyen Eğitimi Almayan Kişiler Çalıştırılamaz!!!!!!!!!

HİJYEN EĞİTİMİNİ NEREDEN ALABİLİRİM?
· Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitimi merkezleri
· Meslek Eğitimi merkezleri
· İş yerinde işveren tarafınca

EĞİTİMLER NASIL VERİLİR?
Eğitimler, Genel Müdürlüğe bağlı öğretim kurumları tarafından verilir.
İş yeri sahipleri ve işletenleri, komisyonca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bu eğitimleri
çalışanlarına kendi imkânlarıyla da verebilir.
Eğitimler en az 8 saattir. En fazla 40 saattir.

HİJYEN EĞİTİMİ SONUNDA NE OLUR?
Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı öğretim kurumlarınca kurs
bitirme belgesi verilir.
e-yaygın sistem üzerinden belge verilir.

Üniversiteler aracılığıyla verilen eğitimlerde Üniversite onaylı belgelendirme yapılır ve E-Devlet üzerinden kontrolü sağlanabilir.

BELGELER NE KADAR GEÇERLİ?
Belgeler, kişi hizmet verdiği sürece geçerli kabul edilir.

EĞİTİM KONULARI NELERDİR?
· Çalışanlarının yasal yükümlülükleri ve yasal hakları
· hijyen yönetmeliği
· hijyenin tanımı
· hijyenin nasıl sağlandığı
· temizlik ve dezenfeksiyon
· Halk sağlığı açısından risk oluşturduğu bilinen virüslerin, bakterilerin, parazitlerin, mantarların ve
diğer enfeksiyon etkenlerinin genel özellikleri
· Bulaşma yolları
· Hangi iş kolunda nasıl bulaşmalar olabileceği
· Halk sağlığının nasıl tehdit göreceği
· Hastalık belirtilerini
· Korunma yolları

Eğitim Danışmanımız İle İletişime Geçebilirsiniz