Eğiticinin Eğitimi

Bu eğitimin amacı, katılımcıların, eğitimin temel kavramları, ilkeleri ile grup ve bire bir öğretim yöntemlerinin öğretilmesi suretiyle eğitimcilik becerilerinin kazandırılması, yetişkin eğitiminin temel ilkelerinin belirlenmesi ve eğitimcilik niteliklerinin geliştirilmesidir.

EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ( MİLLİ EĞİTİMİ BAKANLIĞI
/ÜNİVERSİTE ONAYLI SERTİFİKA PROGRAMI)
Eğitimin Amacı
Bu eğitimin amacı, katılımcıların, eğitimin temel kavramları, ilkeleri ile grup ve bire bir
öğretim yöntemlerinin öğretilmesi suretiyle eğitimcilik becerilerinin kazandırılması,
yetişkin eğitiminin temel ilkelerinin belirlenmesi ve eğitimcilik niteliklerinin geliştirilmesidir.
Diğer yandan eğitmen olarak görev alacak tüm bireylere, eğitim-öğretim sorumluluklarını
yerine getirirken ihtiyaç duyacakları bilgi, beceri ve değerleri kazandırılması
hedeflenmektedir.
Hakkında Yönetmelik
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:
b) Eğiticilerin eğitimi belgesi: En az (40) kırk saatlik eğitim sonunda kamu kurum ve
kuruluşları, üniversiteler veya 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları
Kanununa göre yetkilendirilen kurumlar tarafından verilen eğiticilerin eğitimi belgesini,
İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri
Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete: 20.07.2013 – 28713
c) Eğiticilerin eğitimi belgesi: En az (40 ) kırk saatlik eğitim sonunda kamu kurum ve
kuruluşları üniversiteler veya 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları
Kanununa göre yetkilendirilen kurumlar tarafından tek bir program sonucunda verilen
eğiticilerin eğitimi belgesini;
-İşyeri hekimliği yapmak isteyenler doktorlar (Hekimler)
-İş güvenliği uzmanlığı eğitimleri vermek isteyenler (İSG Uzmanları)
-Eğitim kurumlarının eğitici kadrosu, (İSG Uzmanları)
-Sağlık eğitimi vermek isteyen Hemşireler
KATILIMCILARA NE SAĞLAR?
Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler özel ve resmi kurumlarda eğitmenlere
veya eğitmen adaylarına eğitim verme imkanı bulabilmektedir.
POTANSİYEL İŞ POZİSYONLARI
İş pozisyonları eğitim seviyenize ve öğrenim derecenize göre değişkenlik gösterebilir.
Potansiyel İş Pozisyonları; Eğitmen Eğitimcisi
KİMLER KATILABİLİR?
Herhangi bir mezuniyet şartı ve ön koşul aranmayıp, Türkiye ve dünyanın her yerinden
dileyen herkes bu eğitime katılabilir. Ayrıca yurt dışında yaşayanlar ve yabancı uyruklu
vatandaşlar da başvurabilir.
Eğiticiler, Eğitmenler, Öğretmenler, Yöneticiler, Hekimler, İSG Uzmanları, Sağlık
Çalışanları, Eğitim Departmanlarında Çalışanlara tavsiye edilir.
ALACAĞIM SERTİFİKA NE İŞİME YARAR?

Eğitim Danışmanımız İle İletişime Geçebilirsiniz